Cranio


cranioAlles in ons leven drukt zich uit door beweging

Beweging veroorzaakt groei is uitdijen en inkrimpen in verschillende ritmen en getijden.
Beweging creëert verbinding, communicatie, samenwerking en waar samenwerking is ontstaat harmonie en symfonie met als gevolg ‘n Eenheid die zich kenbaar maakt.

Op deze wijze je te kunnen manifesteren is thuiskomen, is vrij zijn.

Zoals het oog van ‘n draaikolk oriënteert beweging zich rondom ‘n kern van stilte.

Zo hebben wetenschappers en embryologen ontdekt dat alle cellen in ons lichaam ritmisch, golvend bewegen volgens dit geordende principe en worden aangestuurd door de levensadem.

CranioSacraalHoe werkt het

Bij  Cranio behandelingen werkt men met deze vloeibare systemen  en met name met de hersenvloeistof.

Je zenuwstelsel bevindt zich tussen cranium ( schedel) en sacrum ( heiligbeen) met daaromheen 2 vliezen waartussen de hersenvloeistof beweegt in een eigen ritme.
Dit ritme is voelbaar in het hele  lichaam als een in en uitdijende  beweging, gelijk eb en vloed.
Verstoring van deze beweging  heeft invloed op heel ons organisme.

D.m.v. het voelen en “luisteren” met de handen naar de in en uitgaande beweging hiervan, en dus de kwaliteit van het  ritme, worden verstoringen vastgesteld.
Tegelijkertijd ont-spant hierdoor het bindweefsel (verbindend weefsel) en wordt de spanning van de vliezen rondom je hoofd en ruggenmerg weggenomen.

M.a.w. je zenuwstelsel krijgt meer ruimte, de beweging van de hersenvloeistof wordt hiermee geoptimaliseerd, en de aan en afvoer van voeding en afvalstoffen verbeterd ! 

Omdat de aandacht gericht is op het centrale zenuwstelsel, de kern van ons systeem, werkt ’n behandeling door in alle lagen van het bewustzijn zowel fysiek, mentaal als emotioneel.

Cranio behandelingen zijn als water: zacht, vloeibaar en juist daardoor zo krachtig en effectief!

Een Cranio behandeling gebeurt d.m.v.  een  zachte  en respectvolle aanraking.

Je draagt hierbij gemakkelijk zittende kleding.

Wat kan een  Cranio  behandeling voor je betekenen ?

Het kan je ondersteuning bieden om je weer opnieuw in verbinding te brengen met je

Heelheid  die er altijd was….er altijd is…en er altijd zal zijn.

Een  behandeling ontvouwt aan je centrale zenuwstelsel zijn natuurlijke staat van zijn.

Hierdoor wordt de levenskracht en je zelf herstellend vermogen  aangemoedigd met als gevolg dat verstoringen op natuurlijke wijze en in eigen tempo worden los gelaten, herinneringen vrijkomen, inzichten ontstaan en verstilling kan plaats vinden.

Een  gevoel van diepe ontspanning, ruimte, rust en helderheid zal merkbaar zijn.

Met als doel:

  • van overleven naar leven
  • van varen op je wilskracht naar innerlijke kracht
  • weer te beschikken over je volledig potentieel
  • levensvreugde je deel kan zijn

Cranio sacraal behandelingen zijn als water: zacht, vloeibaar en juist daardoor zo krachtig en effectief .